torsdag 20 december 2018

Elda på en vattenballong

Här är ett kort test vad som händer om man eldar på en ballong fylld med vatten... Vad tror du händer? Kan du formulera en undersökningsbar fråga som leder till en ny undersökning med ett nytt resultat.

Sista salladslöksinlägget del 5

Det här får bli sista salladslöksinlägget. Dags att skörda. Undra om de klarar att växa upp ännu en gång. Snacka om återbruk...men hur mycket lystid har det gått åt? Undra om elräkningen blir skyhög?Syftet med den här serien av odlingsdokumentation under en månad är att visa hur en blogg kan dokumentera framstegen i klassrummet.


onsdag 3 oktober 2018

Programmera i Powerpoint

Inom naturvetenskapen är det ofta man sorterar saker efter egenskaper. Ett sådant exempel är när man gör artbestämningsnycklar. Här är en kort film som visar hur man i Powerpoint kan skapa hyperlänkar mellan olika presentationsbilder och på så sätt göra en digital sortering.

fredag 1 juni 2018

Blandad kompott

Idag kommer det upp tre filmer! 
Den första handlar om Geogebra. Ett gratisprogram som funnits länge och som går att använda för att utforska matematik och att visa olika representationer av matematik.
Den andra har jag gjort i iMovie och visar hur man kan utforska hur olika saker faller. Genom att göra filmen utvecklar jag min egen kunskap om hur saker faller.

Den tredje försöker förklara att olika saker accellererar på olika sätt. Den är gjord i explain everything.

Elda på en vattenballong

Här är ett kort test vad som händer om man eldar på en ballong fylld med vatten... Vad tror du händer? Kan du formulera en undersökningsba...